Reklamacje, zwroty, wymiana. - Planeta mebla
Ekspresowa wysyłka w ciągu 24-48h!
Profesjonalna obsługa
Bezpieczne płatności
RABAT 5% z kodem: KWIECIEŃ na wszystkie UCHWYTY - GAŁKI - WIESZAKI

Reklamacje, zwroty, wymiana.

1. REKLAMACJE

Usługodawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Usługodawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia umowy. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę.
Aby złożyć reklamację, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod adresem poczty elektronicznej kontakt@planetamebla.pl przekazując wypełnione zgłoszenie reklamacyjne - niżej link do pliku (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz uzgadniając adres Klienta w celu odbioru przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym dostępnym w Witrynie w zakładce PLIKI DO POBRANIA na adres: Drzazga Akcesoria Meblowe sp. z o.o. z dopiskiem "Planetamebla" ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław. 
Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Usługodawcy przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Klientowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym. 

Wszelkie braki w dostawie, wady produkcyjne i mechaniczne (m.in. odpryski, zadrapania, uszkodzenia, wady powłoki) należy zgłosić do 48h od daty otrzymania paczki. Późniejsze reklamacje będą uznawana za bezzasadne. Należy to zrobić mailowo na adres kontakt@planetamebla.pl w tytule podając numer zamówienia oraz dopisek "reklamacja ilościowa".  Sklep rozpatrzy reklamację odtwarzając film z pakowania - nie później niż 7 dni od wysyłki.

FORMULARZ REKLAMACJI - POBIERZ

2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

e-mail: zwroty@planetamebla.pl

Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia -zrealizowania Zamówienia (termin dostawy produktów na adres wynikający z Zamówienia). Do zachowania terminu wystarczy odesłać oryginał paragonu fiskalnego oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór dostępny jest do pobrania poniżej, przed upływem tego terminu na adres: Planeta Mebla ul. Karmelkowa 66, 52-319 Wrocław lub korzystając z adresu poczty elektronicznej zwroty@planetamebla.pl. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

FORMULARZ ZWROTU - POBIERZ